Условия за ползване

Рекламации:

Според  законодателството към момента, Потребителят (наричан също клиент) има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок, но ние смятаме това за прекалено кратък срок и затова ви даваме 30 дневен срок!  Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица и НЕ са юридически лица.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или в свободен текст върху хартиен носител, който да придружи връщаният продукт), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с която е пристигнал и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. Ако поръчката/продукта е заплатен, чрез карта онлайн или по банков път, то сумата ще бъде върната/ възстановена до 30 дни на същата карта с която е заплатен

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов или е видимо ползван, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без документация, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.